Меню
company logo
ХНЕУ ім. С. Кузнеця

Програма академічної мобільності ХНЕУ ім. Семена Кузнеця та Вищої школи менеджменту інформаційних систем (ISMA, м. Рига, Латвія)

ISMA Вища школа менеджменту інформаційних систем (Informācijas sistēmu menedžmenta augstskola (ISMA) – вищий навчальний заклад в Латвії, що був створений у 1994 році на основі одного з найбільших університетів світу зі столітньою історією – Ризького авіаційного університету.

ISMA – сучасний міжнародний ВНЗ, в якому навчаються студенти з 27 країн світу. В ISMA студенти мають можливість здобути освіту за 4 напрямами (Інформаційні технології; Економіка; Управління та адміністрування, управління нерухомістю; Туризм, готельний та ресторанний сервіс) та оволодіти професіями, що затребувані на світовому ринку праці.

За якими спеціальностями можна взяти участь у програмі мобільності:
– Бізнес-адміністрування
– Інформаційні та комунікаційні технології

Умови фінансування програми:
• Безкоштовне навчання;
• Студентам надається фінансова підтримка, що може покрити витрати на проживання та страхування та транспортні витрати.

Мова навчання – англійська.

Строк мобільності та цикл підготовки:
• тривалість навчання за програмою – 5 місяців;
• студенти 1-го та 2-го рівнів вищої освіти ( бакалаври та магістри).

Вимоги до кандидатів:
• студенти, що навчаються за рівнем «бакалавр» (2-3 курс) та «магістр» (1 курс);
• спеціальність 051 «Економіка», 073 «Менеджмент»;
• знання англійської мови на рівні не нижче B1 (навчання проходитиме англійською мовою);
• відсутність академічної заборгованості, середній бал академічної успішності не нижче 80 балів.

Відбір учасників програми академічної мобільності послідовно здійснюється: випусковою кафедрою, конкурсною комісією (через проведення конкурсного відбору) та вченою радою ХНЕУ ім. С. Кузнеця.
Конкурс на отримання права на навчання за програмою академічної мобільності проводиться шляхом відкритої процедури відповідно до принципу рівності можливостей, особистих здібностей та участі в громадському житті факультету та університету.

Для участі у конкурсі необхідно надати наступні документи:
• студентський білет ХНЕУ ім. С. Кузнеця,
• сканкопію закордонного паспорта,
• виписку про успішність, завірену деканатом,
• сертифікат, що підтверджує знання англійської мови на рівні не нижче В1,
• мотиваційний лист англійською мовою у довільній формі, в якому зазначено: прагнення та сподівання щодо даної програми мобільності (4-5 речень),
• а також досягнення конкурсанта у громадській, спортивній, науковій, творчій активності університету, міста, тощо (підтверджується відповідними дипломами, сертифікатами).

Контактна особа:
Подача документів здійснюється координатору програми мобільності – д.е.н., професору кафедри економіки підприємства та менеджменту
Салун М. М.
e-mail: Maryna.Salun@hneu.net

Корисні посилання:
Сайт ISMA Вища школа менеджменту інформаційних систем: https://www.isma.lv/ru/