Меню
company logo
ХНЕУ ім. С. Кузнеця

Програма мобільності для студентів ХНЕУ ім. С. Кузнеця Еrasmus+ в Варшавській школі економіки, Польща на 2020- 2021 рр.

Варшавська школа економіки (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie) – найстаріший економічний університет у Польщі.
До складу університету входить 5 підрозділів (колегій): економічного аналізу; соціоекономіки; світової економіки; бізнес-адміністрування; менеджменту та фінансів. В університеті студенти мають можливість здобути освіту за 4 бакалаврськими та 4 магістерськими освітніми програмами. В університеті навчається більше 13 000 студентів та працює близько 800 викладачів.

За якими спеціальностями можна взяти участь у програмі мобільності:
– Бізнес-адміністрування
– Економіка

Умови фінансування програми:
• Безкоштовне навчання;
• Студентам надається фінансова підтримка, що може покрити витрати на проживання та страхування та транспортні витрати.

Строк мобільності та цикл підготовки:
• тривалість навчання за програмою – 5 місяців;
• студенти 1-го та 2-го рівнів вищої освіти (бакалаври та магістри).

Вимоги до кандидатів:
• студенти, що навчаються за рівнем «бакалавр» (2-4 курс) та «магістр» (1 курс);
• спеціальність відповідно до програми навчання у закладі-партнері;
• знання англійської мови на рівні не нижче В1;
• середній бал академічної успішності вище 75 балів;
• відсутність академічної та фінансової заборгованостей;
• узгодження плану мобільності з університетом, що приймає;
• наявність досягнень у студентській науково-дослідній роботі.

Відбір учасників програми академічної мобільності послідовно здійснюється: випусковою кафедрою, конкурсною комісією (через проведення конкурсного відбору) та вченою радою ХНЕУ ім. С. Кузнеця.
Конкурс на отримання права на навчання за програмою академічної мобільності проводиться шляхом відкритої процедури відповідно до принципу рівності можливостей, особистих здібностей та участі в громадському житті факультету та університету.

Для участі у конкурсі необхідно надати наступні документи:
1) сканкопію закордонного паспорта,
2) мотиваційний лист двома мовами (українською та англійською);
3) рекомендаційний лист від представників кафедри або університету (для аспірантів – від наукового керівника);
4) сертифікат про підтвердження знання іноземної мови. У випадку відсутності сертифіката – Language Assessment Sheet, завірити його у викладача кафедри іноземної мови Університету;
5) Відомості про успішність:
 бакалаври – виписка з оцінками та кредитами з кожного предмету (Transcript of Records), завірену в деканаті;
 магістри – копія диплому бакалавра з додатком до диплому.

Контактна особа:
Лідія Семенівна Гур’янова
д.е.н., професор кафедри економічної кібернетики
e-mail: guryanovalidiya@gmail.com
Корисні посилання:
Сайт Варшавської школи економіки: https://ssl-uczelnia.sgh.waw.pl/en/Pages/default.aspx