Меню
company logo
ХНЕУ ім. С. Кузнеця

Програма мобільності для студентів ХНЕУ ім. С. Кузнеця Еrasmus+ у Вищій школі бізнесу в Домброві Гурнічій (м. Домброва-Гурнича, Польща).

Вища школа бізнесу в Домброві Гурнічій (Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej) протягом багатьох років входить до числа провідних польських вищих навчальних закладів. Підтвердженням цього факту є високі показники в національному рейтингу вузів і отримання численних нагород.
До складу університету входить 9 факультетів. В теперішній час в Університеті навчаються понад 8000 студентів. Інфраструктура, матеріально технічне забезпечення і, в першу чергу, викладацький склад Університету дозволяють підтримувати високу якість навчання.

За якими спеціальностями можна взяти участь у програмі мобільності:
 Бізнес-адміністрування;
 Інформаційні та комунікаційні технології

Умови фінансування програми:
• Безкоштовне навчання;
• Студентам надається фінансова підтримка, що може покрити витрати на проживання та страхування та транспортні витрати.

Строк мобільності та цикл підготовки:
• тривалість навчання за програмою – 5 місяців;
• студенти 1-го та 2-го рівнів вищої освіти (бакалаври та магістри).

Вимоги до кандидатів:
• студенти, що навчаються за рівнем «бакалавр» (2-4 курс) та «магістр» (1 курс);
• спеціальність відповідно до програми навчання у закладі-партнері;
• знання англійської мови на рівні не нижче В1;

• середній бал академічної успішності вище 75 балів;
• відсутність академічної та фінансової заборгованостей;
• узгодження плану мобільності з університетом, що приймає;
• наявність досягнень у студентській науково-дослідній роботі.

Відбір учасників програми академічної мобільності послідовно здійснюється: випусковою кафедрою, конкурсною комісією (через проведення конкурсного відбору) та вченою радою ХНЕУ ім. С. Кузнеця.
Конкурс на отримання права на навчання за програмою академічної мобільності проводиться шляхом відкритої процедури відповідно до принципу рівності можливостей, особистих здібностей та участі в громадському житті факультету та університету.

Для участі у конкурсі необхідно надати наступні документи:
1) сканкопію закордонного паспорта,
2) мотиваційний лист двома мовами (українською та англійською);
3) рекомендаційний лист від представників кафедри або університету (для аспірантів – від наукового керівника);
4) сертифікат про підтвердження знання іноземної мови. У випадку відсутності сертифіката – Language Assessment Sheet, завірити його у викладача кафедри іноземної мови Університету;
5) Відомості про успішність:
 бакалаври – виписка з оцінками та кредитами з кожного предмету (Transcript of Records), завірену в деканаті;
 магістри – копія диплому бакалавра з додатком до диплому.
Контактна особа:
Василик Сергій Констянтинович
к.е.н., доц., доцент кафедри менеджменту та бізнесу

Корисні посилання:
Сайт Вищої школи бізнесу в Домброві Гурнічій: https://wsb.edu.pl/