Меню
company logo
ХНЕУ ім. С. Кузнеця

Програма мобільності для студентів ХНЕУ ім. С. Кузнеця Еrasmus+ в Політехнічному інституті Бежа (м. Бежа, Португалія).

Політехнічний інститут Бежа (Instituto Politécnico de Beja) – вищий навчальний заклад у місті Бежа, що був створений у 1979 році.

До структури інституту входить 4 школи – сільського господарства, освіти, здоров’я, технологій та менеджменту, що пропонують більше 30 навчальних програм. За програмами академічної мобільності в Політехнічному інституті Бежа навчаються студенти з 40 країн світу.

За якими спеціальностями можна взяти участь у програмі мобільності:
– Бізнес-адміністрування
– Туризм

Умови фінансування програми:
• Безкоштовне навчання;
• Студентам надається фінансова підтримка, що може покрити витрати на проживання та страхування та транспортні витрати.

Строк мобільності та цикл підготовки:
• тривалість навчання за програмою – 5 місяців;
• студенти 1-го рівня вищої освіти (бакалаври).

Вимоги до кандидатів:
• студенти, що навчаються за рівнем «бакалавр» (2-4 курс);
• спеціальність відповідно до програми навчання у закладі-партнері;
• знання англійської або португальської мови на рівні не нижче В1;
• середній бал академічної успішності вище 75 балів;
• відсутність академічної та фінансової заборгованостей;
• узгодження плану мобільності з університетом, що приймає;
• наявність досягнень у студентській науково-дослідній роботі.

Відбір учасників програми академічної мобільності послідовно здійснюється: випусковою кафедрою, конкурсною комісією (через проведення конкурсного відбору) та вченою радою ХНЕУ ім. С. Кузнеця.
Конкурс на отримання права на навчання за програмою академічної мобільності проводиться шляхом відкритої процедури відповідно до принципу рівності можливостей, особистих здібностей та участі в громадському житті факультету та університету.

Для участі у конкурсі необхідно надати наступні документи:
1) сканкопію закордонного паспорта,
2) мотиваційний лист двома мовами (українською та англійською);
3) рекомендаційний лист від представників кафедри або університету (для аспірантів – від наукового керівника);
4) сертифікат про підтвердження знання іноземної мови. У випадку відсутності сертифіката – Language Assessment Sheet, завірити його у викладача кафедри іноземної мови Університету;
5) виписка з оцінками та кредитами з кожного предмету (Transcript of Records), завірену в деканаті.

Контактна особа:
Салун Марина Миколаївна
д.е.н., професор кафедри економіки підприємства та менеджменту
e-mail: Maruna.Salun@hneu.net

Корисні посилання:
Сайт Політехнічного інституту Бежа: https://www.ipbeja.pt/Paginas/default.aspx