Меню
company logo
ХНЕУ ім. С. Кузнеця

Програма мобільності Еrasmus+ для студентів ХНЕУ ім. С. Кузнеця в Політехнічному інституті Браганси (Португалія)

Політехнічний інститут Браганси (Instituto Politécnico de Bragança) – це університет прикладних наук в м. Браганса, що був заснований у 1983 році. Належить до Європейської мережі університетів прикладних наук (UASNET).
До складу університету входять 5 шкіл: сільського господарства; публічного управління, комунікацій та туризму; освіти; здоров’я; менеджменту та технологій. В університеті навчається більше 8000 студентів (30% з яких є іноземними студентами з усього світу) та працює близько 500 викладачів та дослідників. Щороку в програмах академічної мобільності приймає участь близько 900 студентів та 300 викладачів.

За якими спеціальностями можна взяти участь у програмі мобільності:
– Бізнес-адміністрування

Умови фінансування програми:
• Безкоштовне навчання;
• Студентам надається фінансова підтримка, що може покрити витрати на проживання та страхування та транспортні витрати.

Строк мобільності та цикл підготовки:
• тривалість навчання за програмою – 10 місяців;
• студенти 1-го та 2-го рівнів вищої освіти (бакалаври та магістри).

Вимоги до кандидатів:
• студенти, що навчаються за рівнем «бакалавр» (2-4 курс) та «магістр» (1 курс);
• спеціальність відповідно до програми навчання у закладі-партнері;
• знання англійської мови на рівні не нижче В2;
• середній бал академічної успішності вище 75 балів;
• відсутність академічної та фінансової заборгованостей;
• узгодження плану мобільності з університетом, що приймає;
• наявність досягнень у студентській науково-дослідній роботі.

Відбір учасників програми академічної мобільності послідовно здійснюється: випусковою кафедрою, конкурсною комісією (через проведення конкурсного відбору) та вченою радою ХНЕУ ім. С. Кузнеця.
Конкурс на отримання права на навчання за програмою академічної мобільності проводиться шляхом відкритої процедури відповідно до принципу рівності можливостей, особистих здібностей та участі в громадському житті факультету та університету.

Для участі у конкурсі необхідно надати наступні документи:
1) сканкопію закордонного паспорта,
2) мотиваційний лист двома мовами (українською та англійською);
3) рекомендаційний лист від представників кафедри або університету (для аспірантів – від наукового керівника);
4) сертифікат про підтвердження знання іноземної мови. У випадку відсутності сертифіката – Language Assessment Sheet, завірити його у викладача кафедри іноземної мови Університету;
5) Відомості про успішність:
 бакалаври – виписка з оцінками та кредитами з кожного предмету (Transcript of Records), завірену в деканаті;
 магістри – копія диплому бакалавра з додатком до диплому.

Контактна особа:
Наталія Пархоменко, кафедра міжнародного бізнесу та економічного аналізу
e-mail: parkhomenko.na28@gmail.com

Корисні посилання:
Сайт Політехнічного інституту Браганси: http://portal3.ipb.pt/index.php/en/guiaects/introduction