Меню
company logo
ХНЕУ ім. С. Кузнеця

Програма мобільності Еrasmus+ для студентів ХНЕУ ім. С. Кузнеця в Вищій державній техніко-економічній школі ім. о. Броніслава Маркевича, м. Ярослав (Польща)

Вища державна техніко-економічна школа ім. Броніслава Маркевича (Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu) – найбільший на Підкарпатті державний вищий навчальний заклад, заснований у 1998 році.
До складу університету входять 5 інститутів: економіки і менеджменту, гуманітарний, охорони здоров’я, міжнародних відносин, інженерно-технічний. В університеті навчається близько 3600 студентів, що здобувають освіту за 31 спеціальністю.

За якими спеціальностями можна взяти участь у програмі мобільності:
– Фінанси, банківська справа, страхування, менеджмент

Умови фінансування програми:
• Безкоштовне навчання;
• Студентам надається фінансова підтримка, що може покрити витрати на проживання та страхування та транспортні витрати.

Строк мобільності та цикл підготовки:
• тривалість навчання за програмою – 5 місяців;
• студенти 1-го рівня вищої освіти (бакалаври).

Вимоги до кандидатів:
• студенти, що навчаються за рівнем «бакалавр» (2-4 курс);
• спеціальність відповідно до програми навчання у закладі-партнері;
• знання англійської мови на рівні не нижче В1;
• середній бал академічної успішності вище 75 балів;
• відсутність академічної та фінансової заборгованостей;
• узгодження плану мобільності з університетом, що приймає;
• наявність досягнень у студентській науково-дослідній роботі.

Відбір учасників програми академічної мобільності послідовно здійснюється: випусковою кафедрою, конкурсною комісією (через проведення конкурсного відбору) та вченою радою ХНЕУ ім. С. Кузнеця.
Конкурс на отримання права на навчання за програмою академічної мобільності проводиться шляхом відкритої процедури відповідно до принципу рівності можливостей, особистих здібностей та участі в громадському житті факультету та університету.

Для участі у конкурсі необхідно надати наступні документи:
1) сканкопію закордонного паспорта,
2) мотиваційний лист двома мовами (українською та англійською);
3) рекомендаційний лист від представників кафедри або університету (для аспірантів – від наукового керівника);
4) сертифікат про підтвердження знання іноземної мови. У випадку відсутності сертифіката – Language Assessment Sheet, завірити його у викладача кафедри іноземної мови Університету;
5) виписка з оцінками та кредитами з кожного предмету (Transcript of Records), завірену в деканаті;

Контактна особа:
Внукова Наталія Миколаївна
д.е.н., професор, завідувач кафедри управління фінансовими послугами
e-mail: vnn@hneu.edu.ua
Корисні посилання:
Сайт Вищої державної техніко-економічної школи ім. Броніслава Маркевича: https://www.pwste.edu.pl/