Меню
company logo
ХНЕУ ім. С. Кузнеця

Програми двох дипломів

Інтерактивна карта міжнародних програм 2 дипломів

Одним з ключових напрямів міжнародного співробітництва ХНЕУ ім. С. Кузнеця є навчання студентів за спільними програмами двох дипломів із закордонними закладами вищої освіти.

Особливістю спільних програм двох дипломів є реалізація освітнього процесу одночасно в ХНЕУ ім. С. Кузнеця та в закордонному університеті-партнері. В результаті успішного завершення програми подвійних дипломів студенти отримують дипломи про вищу освіту європейського зразка двох університетів – ХНЕУ ім. С. Кузнеця та європейського ЗВО-партнера.

Міжнародні програми подвійного диплому мають наступні переваги:

  • підвищення якості освіти, отримання мультидисциплінарної освіти;
  • можливість отримати гранти на навчання за кордоном;
  • поєднання навчання за кордоном та в ХНЕУ ім. С. Кузнеця;
  • отримання досвіду здобуття вищої освіти в Європі, навчання та практика роботи в міжкультурному середовищі;
  • отримання професійного досвіду у двох країнах – проходження стажування за кордоном на європейських підприємствах;
  • сприяння росту конкурентоспроможності випускників ХНЕУ ім. С. Кузнеця як на вітчизняному, так і на міжнародному ринках праці.

Реалізація спільних програм двох дипломів передбачає присвоєння кваліфікації та видача подвійних дипломів магістрів або бакалаврів ХНЕУ ім. С. Кузнеця та європейських університетів.

Франко-українська програма підготовки магістрів (Бізнес інформатика)

Програма готує фахівців міжнародного рівня в галузі інформатики, статистики, управління ІТ проектами та ІТ-підрозділами, підприємництва

Детальніше

Австро-українська програма підготовки бакалаврів

Програма забезпечує міжнародну освіту у сфері менеджменту та маркетингу, надає можливість проявити творчий підхід до розроблення міжнародних проектів

Детальніше

Литовсько-українська програма підготовки магістрів

Міжнародна програма готує фахівців з управління публічними системами та процесами з використанням інструментарію сучасного врядування та менеджменту

Детальніше

Італійсько-українська програма двох дипломів

Міжнародна програма спрямована на підготовку експертів, консультантів зовнішньоекономічних питань та міжнародної торгівлі

Детальніше

Польсько-українська магістерська програма з "Управління персоналом", "Соціальне забезпечення"

Міжнародна програма дозволяє отримати 2 дипломи ЗВО, пройти стажування на підприємствах Польщі

Детальніше

Польсько-українська програма підготовки бакалаврів

Міжнародна програма готує фахівців зі знаннями методів роботи менеджера, інструментів ринкових і маркетингових досліджень у сфері електронного бізнесу

Детальніше

Португальсько-українська програма підготовки бакалаврів

Програма спрямована на вивчення управління діяльністю міжнародних компаній на основі досвіду країн ЄС

Детальніше

Словацько-українська магістерська програма

Програма дає поглиблене розуміння бізнес-контексту та розробок, що формують сучасні інформаційні та комунікаційні технології

Детальніше

Польсько-українська магістерська програма (Бізнес-адміністрування)

Включає вивчення питань, пов'язаних з організацією, управлінням командою проекту, управління комунікацією та елементів стратегічного управління

Детальніше

Польсько-українська програма підготовки магістрів

Програма орієнтована на підготовку фахівців для івент-індустрії, які мають необхідні знання та навички для роботи сфері івент менеджменту, івент маркетингу, тощо

Детальніше

Латвійсько-українська програма підготовки магістрів за спеціалізацією "Бізнес-адміністрування"

Детальніше