Меню
company logo
ХНЕУ ім. С. Кузнеця

Центр Україно-Болгарського партнерства

В теперішній час міжнародні зв’язки з освітніми і науковими закладами стрімко розвиваються – зростає кількість викладачів і студентів, які подають заявки на проходження стажування, а також велику цікавість у викладачів і студентства викликають сумісні науково-практичні конференції, стажування у освітніх закладах Болгарії.
Досвід болгарських колег з інтернаціоналізації освітньої і наукової діяльності є дуже важливим для розвитку Харківського регіону як наукового центру. З метою поширення такого досвіду на базі ХНЕУ ім. С. Кузнеця створюється Центр українсько-болгарського співробітництва і партнерства.
Мета створення Центру: розвиток міжнародного співробітництва з закладами вищої освіти, державними установами, громадськими організаціями і комерційними підприємствами Республіки Болгарія в сфері освіти, науково-дослідницької діяльності, культури і туризму.

Для досягнення цілей передбачається створення і реалізація низки проектів:
освітній проект – проект академічної мобільності викладачів і студентів (співпраця з навчальними закладами Республіки Болгарія в області розробки спільних програм магістратури і подвійних дипломів і т.д.);
проект профорієнтації студентів (програми професійних стажувань та проходження практики в Болгарії);
науково-дослідний проект (семінари, конференції, спільні наукові дослідження і публікації, міжнародний проектний менеджмент);
центр вивчення болгарської мови;
соціально-культурний проект (знайомство студентів з історією, культурою і традиціями Болгарії, національні свята, дні Болгарії, участь у творчих фестивалях);
туристичний центр (реалізація пілотних проектів у сфері туризму,
співпрацю з болгарськими туристичними компаніями, курортними комплексами і туристичними регіонами, презентації та навчальні семінари по туризму для студентів).

Адреса центру:
Харків, пр. Науки, 9а, 61166 Україна, бібліотечний корпус, к. 709.